VMware Cloud Foundation with IBM Cloud PaaS

 

IBM Cloud er IBMs åpen standard-plattform som samler alle deres skybaserte IaaS- og PaaS-løsninger i én enkelt opplevelse. Dette inkluderer IBM Cloud, en plattform som en tjeneste (PaaS) for å bygge, kjøre og administrere nettbaserte programmer. IBM Cloud leverer nettbasert infrastruktur, data og tjenester fra et økende antall datasentre og nettverks-PoP-er over hele verden.

Viktige høydepunkter av IBM Cloud:

Utvid det lokale datasenteret
Opprett, bruk og administrer servere lokalt eller i en hybridsky

Bare metal-servere
Konfigurer servere for å oppfylle spesifikke krav. Timesbaserte servere kan distribueres på så kort tid som 20 minutter fra hvilket som helst IBM Cloud-datasenter, og månedlige servere kan distribueres på 2–4 timer

Datasentre i London
Høytytende, skybaserte ressurser på et globalt høyhastighetsnettverk i datasentre i bedriftsklassen – inkludert tre sentre i London. IBM sørger også for at når et datasenter er valgt, blir dataene ikke flyttet fra denne plasseringen, siden de vet hvor viktig dette er for å være i samsvar med regler og standarder

Bringe skyen sammen
Skyressurser gjør det mulig å bringe sammen flere datakilder, skalere systemer og innlemme kognitive tjenester for å drifte bedriftsverdier raskt og billig

VMware Cloud Foundation with IBM Cloud PaaS

VMware Cloud Foundation med IBM Cloud PaaS samler sammen VMware vSphere, vSAN og NSX. Dette plattformmiljøet kan brukes for seg selv eller som en hybridutvidelse av eksisterende lokale datasenter. Et unikt aspekt ved Cloud Foundation er VMware og livssyklusadministrasjonen, levert av IBM, som gjør det mulig å automatisere Dag 2-driftsoppgaver og en integrert sikkerhetskopieringstjeneste for ledelsesnivået.

Viktige høydepunkter av VMware Cloud Foundation with IBM Cloud PaaS:

  • Enkel å oppdatere og vedlikeholde

  • Ingen store forhåndsinvesteringer i ny maskinvare

  • Flyttbar arbeidsbelastning

  • Automatisert distribusjon

 

Klikk her for å bestille:

Skybasert markedsplass

Logg på med din InTouch-påloggingsinformasjon. Når du er logget på, finn og klikk på koblingen til StreamOne