AWS: Infrastruktur som tjeneste

Etter lanseringen i 2006 begynte Amazon Web Services, Inc. å vise frem viktige infrastrukturtjenester for virksomheter i form av internett-tjenester – nå alminnelig kjent som skybasert databehandling. Den største fordelen med nettbasert databehandling og AWS er muligheten til å utnytte en ny bedriftsmodell og gjøre infrastrukturutgifter til variable kostnader. Virksomheter trenger ikke å planlegge og anskaffe servere og andre IT-ressurser uker eller måneder i forveien. AWS har utviklet en omfattende portefølje av skybaserte tjenester og er global markedsleder innen allmenn nettbasert infrastruktur